Uuringud

OÜ Faktum & Ariko on üle 20 aastase kogemusega uuringufirma, mis pakub oma klientidele täisteenust eelkõige turu-uuringute, aga ka sotsiaal- ja arvamusuuringute valdkonnas. 

Pakume enda praegustele ja tulevastele klientidele paindlikku ning personaalse lähenemisega uuringute läbiviimise täisteenust. 

Meie heade partnerite abiga viime uuringuid läbi terves Baltikumis, aga ka Skandinaavias, Kesk- ja Ida-Euroopas ning vajadusel kaugemalgi.

Meie ajaloost ja kuuluvusest organisatsioonidesse saad täpsemalt lugeda siit.


Miks on tarvis turu-uuringuid? Meie näeme nelja põhilist eesmärki:

- Suhelda efektiivsemalt oma sihtrühmaga

- Identifitseerida ja mõista turu võimalusi

- Määratleda täpselt takistused ja probleemid turunduses

- Eesmärgistada ja hinnata edu realistlikult